Suun ammattilaiset puhuvat hepreaa

"Yksvitosessa modmuovi, yksinelosen distaalipinnalle c:tä, kakskakkosessa eroosio viisi ja attritio yksi, ja kakskuutoseen amalgaami yksi ja mikrofraktuuraa 2,4,5". Ei ole ensimmäinen, eikä takuulla viimeinen kerta, kun asiakas hammaslääkärin tarkastuksen jälkeen sanoo, ettei ymmärtänyt sanaakaan. Eikä tarvitsekaan, mutta jokaisella tulisi olla käsitys siitä, mitä omassa suussa tapahtuu.

Suu ja hampaat ovat päivittäisessä käytössä oleva koneisto, jonka osat tarvitsevat huoltoa ja säännöllistä tutkimista. Eihän katsastamattomalla autollakaan ajeta julkisilla paikoilla, miksi tarkastamaton suu on niin yleinen?

 Sekaannusta herättävät ensiapuluontoiset käynnit, jolloin on esimerkiksi paikattu lohkeamaa tai hoidettu särkevää hammasta, asiakas elää usein uskossa, että muuta hoidettavaa ei ole. Olettamus herättää ihmetystä hammaslääkäreissä: kun vertaamme tilannetta jälleen auton katsastamiseen, eihän kukaan oleta, että auto menee katsastuksesta läpi muilta osin, jos vastikään on paikattu puhjennut rengas?

Hammaslääkärin vastaanottoaika on usein varsin rajallinen, diagnoosi tehdään nopeasti, toimenpide vielä nopeammin, toimenpidekertomus potilaan ymmärtämällä kielellä annetaan, jos annetaan. Usein potilaan näkökulmasta tilanteessa jää paljon selvittämättömiä asioita mutta yhtä usein myös hammaslääkäri näkee suussa paljon tekemistä vaikka ei niitä tuo potilaalle esiin. Miksi näin on? Vastaus on hyvin usein aika, ja raha. Jos hammaslääkäri ei itse hyödy rahallisesti jatkotoimenpiteistä tai pysty niitä toteuttamaan, on niistä informointi valitettavasti myös hyvin vaillinaista.

Potilaan, tai nykymaailmassa asiakkaan, on hyvä pysyä myös itse paremmin ajan tasalla suunsa tilasta. Tämä vaatii vaivannäköä, kyseenalaistusta sekä oma-aloitteisuutta. Liian usein oireetonta suuta oletetaan terveeksi tai huonokuntoisia paikkoja vaihdetaan liian myöhään. Asiakas kerrallaan hammaslääkärit pyrkivät muuttamaan käsityksiä, opettamaan potilaille enemmän heidän omasta suustaan – askel kerrallaan kohti terveempiä suita!