Kun hammaslääkäri pelottaa

Hammaslääkäripelko on hyvin yleistä ja sitä on monen tasoista. Toisilla hammaslääkäripelko nostaa sykettä ja kuivaa suuta, kun taas osalla potilaista pelko voi lamaannuttaa täysin.


Olen usein naispotilaiden suusta kuullut lauseen "kahta en vaihda, hammaslääkäriä ja gynekologia". Suu, kuten myös naisen alakerta, ovat hyvin henkilökohtaista aluetta. Avaamalla suun potilas päästää hammaslääkärin tekemään tutkimusta pystymättä samalla puhumaan tai ilmaisemaan täysin vapaasti tarpeitaan tai toiveitaan. Avaamalla suun hammaslääkärille potilas joutuu luottamaan hammaslääkärin ammattitaitoon ja kykyyn kohdella häntä oikeudenmukaisesti, ammattitaitoisesti ja mahdollisimman kivuttomasti. Jos joku hammaslääkäri on pilannut potilaalta tämän kokemuksen tulla kuulluksi ja kunnioitetuksi, voi luottamuksen takaisin saaminen hammaslääkäriä kohtaan olla hyvin vaikeaa, joskus jopa mahdotonta.

Potilaat, joiden vahva pelko ohjaa käyttäytymistä, jättävät useinmiten suuta ja hampaita käsittelevät artikkelit lukematta. Nämä potilaat välttelevät hammaslääkäristä puhumista ja ovat usein taitavia myös peittelemään esim. säryn ja häpeän.  Hammaslääkäriin hakeutuminen tuntuu mahdottomalta, jo ajatus ahdistaa. Usein potilaat tietävät, että suussa on tekemistä mutta uuden hammaslääkärin etsiminen ja kohtaaminen, saati sitten hoitoon sitoutuminen ja sen läpi käyminen ahdistavat mieltä ja estävät toimimisen - hoitoa siirretään taas hieman eteenpäin - ehkä myöhemmin?

Hammaslääkärin tehtävä ei ole syyllistää ja pilkata, moittia huonokuntoisista hampaista tai potilaan tavoista.


Hammaslääkärin tehtävä ei ole syyllistää ja pilkata, moittia huonokuntoisista hampaista tai potilaan tavoista. Hammaslääkärin sen sijaan on hyvä tietää, mistä pelko johtuu, kuinka potilas hoitaa omaa suutaan ja miten vastaavalta potilaan lamaannuttavalta pelolta ja sen aiheuttamalta hoitovelalta voitaisiin jatkossa välttyä. Hammaslääkärin tehtävänä on tuottaa terveyttä, ei aiheuttaa potilaalle entisestään pahenevaa oloa.
Kuinka hammaslääkäripelosta pääsee yli?


Ensin on päätettävä, että haluaa terveen suun tai ainakin tietää mitä suulle kuuluu. Toinen askel on hoitoon hakeutuminen. Kolmas askel, itse hoito, mietitään hammaslääkärin kanssa yhdessä. Joskus se voi tarkoittaa hyvin hidastahtista rauhallista hoitoa rauhallisen lääkärin kanssa, toisinaan se tarkoittaa koko suun hoitamista kuntoon nukutuksessa. Suunterveys ja terve suu kuuluu kaikille, ei ainoastaan hammashoitoa pelkäämättömille.